manufacturer

manufacturer n. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo; người sản xuất

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "manufacturer"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Manufacturer = man ù act ủ er —-> “người đàn ông”(man) bị gù(ù) trong vai trò “người sản xuất” “hành động”(act) như một kẻ mất trí rồi ngủ(ủ) quên ở(er) nhà máy.

manhlinh
Guest

gần giống many factory=nhiều nhà máy=>có người sản xuất

wpDiscuz