management

management n. /’mænidʒmənt/ sự quản lý; sự trông nom; sự điều khiển

mngmt

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "management"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
caothai
Guest

Má(ma) nó(na) ghé(ge) mắt(ment) liên hồi để trông nôm thằng con..

Phu Quach
Guest

Management = man age men t —-> “người đàn ông”(man) nhiều tuổi(age) thường có “sự quản lý” đối với “người đàn ông”(men) ít tuổi(t).

wpDiscuz