make

make /meɪk/ n hiệu (hàng hóa)
# What make of car does he drive? 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "make"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

mặc(ma) kệ(ke) muốn làm gì làm

Phu Quach
Guest

Make = ma ke —> câu chuyện “ma” bà kể(ke) “làm” em dựng tóc gáy.

Phu Quach
Guest

Make = m ak e —-> mẹ(m) “ak” em(e) nó dự định mở “hiệu” bán hàng hóa.

huephamhp98
Guest

Má ( ma ) kể (ke) chuyện ra hiệu mua hàng hóa

nguyentanloc
Guest

MA thích mua HÀNG ở cửa HÀNG ông KẸ

wpDiscuz