make (sth) up

make (sth) up [meik ʌp] v phr. làm thành; cấu thành; gộp thành

Group of business people assembling jigsaw puzzle and represent team support and help concept

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "make (sth) up"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Make sth up —-> làm(make) sai “sự thật”(sth) và “up” lên face “cấu thành” tội giả dối công khai.

wpDiscuz