make a fuss

make a fuss /meik ə fʌs/ phr làm ầm ĩ lên
# She complains noisily about anything she doesn’t like. She is the type of person who is always making a fuss.

make a fuss

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "make a fuss"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Yến
Guest

FU ( phủ ) Sao Sáng đầy trời cho đẹp vậy mà cô gái laị cảm thấy phiền phức và MAKE A FUSS :3

Kỳ
Guest

MaKe a FuSS
Tại sao em lại làm ầm lên khi Mẹ (M) Không (K) phơi (F) hạt Sen (S) trên Sông (S)

wpDiscuz