majority

majority n. /mə’dʒɔriti/ phần lớn; đa số; ưu thế

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "majority"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Majority = major it y —> “chủ yếu”(major) nó(it) yêu(y) “phần lớn” là vì vật chất.

nguyentanloc
Guest

chính (major) vÌ Tình Yêu đã làm ”phần lớn” thói quen nó đã thay đổi

O'star Lee
Guest

# the majority of people seem to prefer film to news

wpDiscuz