maintain

maintain /meɪnˈteɪn/ v bảo trì; gìn giữ
# We have standards to maintain.

maintain

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "maintain"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Trà My
Guest

Mài (MAI) nến (N) để giữ gìn tài(TAI) năng (N)
tài năng mài nến?.^_^

Luc Binh
Guest

@ MAI Này TAI Nạn tới, nhớ GÌN GIỮ bản thân. :D

5nam0chin
Guest

hay quá bạn ơi! ^^

t0cdai114
Guest

muốn gìn giữ bài vở:khi biến thành MA cũng phải IN bài và sống TA cũng IN bài (tóm lại MAIN bài TAIN bài để giữ gìn sách vở)

wpDiscuz