Lull

Lull /lʌl/ v Ru (ai đó) ngủ
# The motion of the car almost lulled her tosleep.

lull

Comment ý tưởng của bạn...

7 Comments on "Lull"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

LULL-> L L L : Luá Lếp Làng đưa bọn chuột vào giấc mơ sẽ rở thành tỉ phú.

# Lulling a baby is not what I am fond of.

 

Long Nguyễn
Guest

Bảo mẫu LÙ Lù Lên phòng ru bé ngủ

heomaptapbay
Guest

Lull > Lùn

Lùn đang RU em ngủ.

Little brother is lulling little sister.

theringofhell
Guest

@lull Chồng nói với vợ : “Lo” quá. thằng LU Lên Lớp bốn rồi mà trưa nào em cũng phải ru ngủ. Không ru là nó không ngủ.

Every day,i have to lull my elder sister. :)

NgoHongNhung
Guest

@LU..L: Lâm nhà tôi thường Ru em ngủ bằng bài hát “LU..La lu lống”

#I was a child, I liked my mom lulled me to sleep

nguyentanloc
Guest

xe lu(lu) làm (l) cho chúng tôi rất lo (l) vì tiếng còi của nó như “ru ngủ” cho mấy con của chúng tôi

Hoàng Anh
Guest

lull ~/lùn/: @ lùn mà láo hả mạy, tao biểu mày (ru) thằng út ngủ đi, có nghe không?

wpDiscuz