low

low adj.; adv. /lou/ thấp; bé; lùn

low

# You are so low to become a model !

# These dunes are low.

@ LO-W (Ư) : bạn LO  lắng vì mình lùn Ư ?

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "low"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@Lo wá(low) thấp bé thế này thì làm sao mà đỗ vào công an đc.

Phu Quach
Guest

Low = lơ –> lờ(lơ) là l cao, nờ là n “thấp”. Cần viết đúng chính tả.

Phu Quach
Guest

Low = lơ —> “lơ” là không chịu ăn uống điều độ là thân hình sẽ bị “thấp, bé”.

wpDiscuz