lorry

lorry n. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải

lorry

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "lorry"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@PA:Ông này, đi trên đường tôi lo sợ nhất xe tải.
PG: lo rỳ(lorry) chứ, tôi thấy bt mà :)

Long Nguyễn
Guest

@PA:Ông này, đi trên đường tôi lo sợ nhất xe tải.
PG: lo rỳ(lorry) chứ, tôi thấy bt mà. :)

hellodreams
Guest

Giật tít quảng cáo xe tải ”  LO rỳ đã có Xe tải chở hàng”

A yellow lorry ‘s in the road

Phu Quach
Guest

Lorry = lo r r y —> “xe tải” chở cái lọ(lo) đựng rượu(r) rắn(r) hình chữ “y”.

Hoài Lê
Guest

LO RÌ đã có xe tải giúp mình chuyển nhà rồi.

We want to move house, we must use to lorry.

wpDiscuz