look

look v.; n. /luk/ nhìn; cái nhìn

look

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "look"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

look -> lúc. Lúc nào thì chúng ta mới có thể nhìn thấy thành quả của bọn mình? :D

minuteminor
Guest

Look => LK => Cái NHÌN có thể Liên Kết hai tâm hồn

Phu Quach
Guest

Look = lo ok —> “nhìn” thẳng vào mắt tôi, nếu bạn “lo” lắng cho tôi hãy nói “ok” là đủ.

O'star Lee
Guest

# what does your new assistant look like?
she’s tall and slim

wpDiscuz