little

little adj.; det.; pron.; adv. /’lit(ә)l/ nhỏ; bé; chút ít; không nhiều; một chút

little things amuse little minds

tải xuống

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "little"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Little = lit t le —-> mỗi ngày uống 1 “lit” nước như thường(t) lệ(le) góp phần không “nhỏ” vào việc làm mát cơ thể.

O'star Lee
Guest

# I’m just little upset because I can’t control myself

wpDiscuz