litter

litter /ˈlɪtə/ v. vứt rác bừa bãi; bày bừa
# Please do not litter. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "litter"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vượng Lê Đức
Guest

Khoa học đã chứng minh sau khi uông 100 lít (lit) rược thì mắt mờ tờ và vứt rác bữa bãi

wpDiscuz