linguistics

linguistics /lɪŋˈgwɪstɪks/ n. ngôn ngữ học

# LINH làm việc có ÍCH trong TÍCH tắc và được nhà ngôn ngữ học tặng 10 bằng khen qua 10 loại ngôn ngữ
# I studied linguistics at a foreign college.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "linguistics"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Len learn English
Guest

@Linguistics ~ / language stics/

language = ngôn ngữ, stics : …học( giống như scientist)

wpDiscuz