line

Line /lain/ (n): dây; đường; tuyến; hàng lối (theo đường thẳng)…

Line ~ /lai/.

—-> Lai rai hết đống tiền điện thoại bây giờ! Dùng đường dây quốc tế có rẻ gì đâu mà nói lắm thế!

(Nấu cháo điện thoại dai quá, tốn em cả mớ tiền T.T)

# During the storm, you must avoid any telephone line and electrical wire around if you are outside. Find a dry place to cover immediately, and wait till the storm is over…

 

 

 

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "line"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Line —> dùng “line” để gọi điện vì “đường” truyền ổn định.

Phu Quach
Guest

Line = li ne —> đề lí(li) nè(ne), làm đi đừng “dây” dưa.

Phu Quach
Guest

Line = l in e —> “dây” thần kinh, “đường” glucozo, “tuyến” giáp luôn(l) trong(in) em(e).

Bồ Công Anh
Guest

“lai” nặng trên “đường” thật là 1 khó khăn

wpDiscuz