life

life n. /laif/ đời; sự sống

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "life"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyệt Ánh
Guest

Ló Fải duy trì SỰ SỐNG để trả nợ ĐỜi

Sương Ban Mai
Guest

#What will life be like in the future?

Vo Hoang An
Guest

Fly( bay- laif) là một việc làm k thể thiếu trong Cuộc Sống của loài chim!

Phu Quach
Guest

Life = li fe —-> “cuộc sống” đôi khi đơn giản chỉ là ngồi đọc sách và thưởng thức 1 “li” cà “fe”.

Phu Quach
Guest

Life = lì e —> trong “cuộc sống” đôi lúc phải “lì” mới tán được em(e) xinh.

wpDiscuz