Life ExpEcTanCy

LiFe ExPecTanCy /laɪf ɪkˈspektənsi/ (n) tuổi thọ

life expectancy

@Li Fe Exp Ec Tan Cy > cụ Lí Phè phỡn (Life) có kinh nghiệm (exp) chế biến Ếch Tần Xì dầu (EctanCy) thành thuốc trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ ^^!
# Life expectancy in Vietnam has been greatly increased.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "Life ExpEcTanCy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

Cuộc sống có ích là cuộc sống mà mỗi người phải được nếm thử món ếch tẩm xì dầu . Món ngon không thể không ăn. Nhớ nhé. Ếch tẩm xì dầu. Món ăn giúp trường sinh bất tử, tuổi thọ là mãi mãi

Len learn English
Guest

@ Life expectancy ~ L F  X P C T C

Cuộc sống(life) Xao Phải Cần Tiền Của, chỉ cần hạnh bạn sẽ kéo dài tuổi thọ của mình.

Vo Hoang An
Guest

Life X_P_C_T_C: Cuộc sống (life) như là một hành trình của chuyến  Xe Pus đi Cà Mau Tới lủng Cú (của đất nước) dài bất tận ( như tuổi thọ đời người)

DINH HUU KHANH
Guest

@ Ếch Bạch giành cả đời để tán chị ý nên tuổi thọ không cao.

wpDiscuz