lend

lend v. /lend/ cho vay; cho mượn

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "lend"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Lén(len) đưa(d) tiền cho bạn trai mượn là hư….hj

Nguyễn Hạnh
Guest

Cho vay tiền mà không trả là(l) kết thúc(end) tình bạn

Phu Quach
Guest

Lend = len d —-> thầy bói lên(len) đồng(d) tức là cho người chết “mượn” xác để nhập vào.

lephuong
Guest

Can you lend me some money?

wpDiscuz