lemonade

lemonade /;lemə’neid/ n. nước chanh
# I like drinking lemonade. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "lemonade"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@nước ‘LÊ’+’MƠ’ ‘NẦY’ ‘Đ’ã được pha cùng với NƯỚC CHANH ^.^
#LEMONADE is a drink for summer.

Ái Xuân
Guest

I like to drink lemonade :)

phamhongloitk
Guest

@ Lệ Mò Nước Chanh trong Này.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Nước Chanh (lemon) anh để trong tủ (ade).

wpDiscuz