learn by heart

learn by heart /lɜːn baɪ hɑːt/ v. phr. học thuộc lòng
# You shouldn’t learn isolated words by heart but always put them in context.

learn by heart

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "learn by heart"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Doremon HT
Guest

learn by heart: lơn- bai- hat: lên (lơn) 1 bài (bai) hát (hat) về chủ đề trái tim để còn biểu diễn, chú lợn chăm chỉ học thuộc lòng lời bài hát đó.

Serri Leni
Guest

@ tôi học(learn) thuộc lòng mọi thứ bằng(by) cả trái tim(heart)

Serri Leni
Guest

# i am trying to learn by heart history.

Trịnh Đức HT
Guest

learn học
by bởi
heart tim

wpDiscuz