leading

leading adj. /´li:diη/ lãnh đạo; dẫn đầu

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "leading"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@LÌ lợm ĐỈNH cao là LÃNH ĐẠO (cứ mãi ở vị trí đấy thôi (>.< )  :D #i must be leading (>“<)

Phu Quach
Guest

Leading = le a ding —> người “dẫn đầu” đám đông bị lé(le) nên dẫm phải một(a) cái đinh(ding).

wpDiscuz