leader

leader n. /´li:də/ người lãnh đạo; lãnh tụ

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "leader"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sương Ban Mai
Guest

#My group’s leader is Nam, he is very generous.

hellodreams
Guest

i want to become a leader in the future ^^

Phu Quach
Guest

Leader = le a der —> theo lệ(le) một(a) “người lãnh đạo” bị đơ(der) về kinh tế thì cũng bị đơ về chính trị. Hj. Hơi triết học một chút.

wpDiscuz