layer

layer n. /’leiə/ lớp

layer

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "layer"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ L Y: i lớp you

Phu Quach
Guest

Layer —> lấy(lay) kiến thức ở(er) trên “lớp”.

nguyentanloc
Guest

LAY động “lớp” không gian ba chiều Ở (er) hố đen vũ trụ

Vi Dang
Guest

@ ‘LẤY’ v’Ợ’ cùng… LỚP ^^

wpDiscuz