launch

launch /lɔːnt ʃ/ v phóng
# The launch of the spacecraft was delayed for 24 hours. 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "launch"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@PHÓNG ‘LON’ vào cửa sổ, ‘CH’ờ đứa nào ném lại :D

minuteminor
Guest

[Viết tắt cảm hứng] Launch -> LNCH -> Lon Nước Có Hơi -> Hình ảnh: một Lon Nước ngọt được lắc đều nên Có Hơi ga ở trong lon bắn ra khiến lon PHÓNG xa ngàn dặm.

nguyentanloc
Guest

Mĩ LAO Nhẵn bóng đường biên CHở tên lửa đầu tiên bay đến sao kim được “phóng”

trunglevan89
Guest

@ LAU Nỏ CHo cú PHÓNG vệ tinh nhân tạo :D, cả thế giới nín thở xem lần đầu tiên con người sử dụng Nỏ để phóng vệ tinh.

Sống Khát Vọng
Guest

Launch => Lau nhà chưa mà đã phóng đi chơi thế con???

wpDiscuz