latest

latest adj.; n. /leitist/ muộn nhất; chậm nhất; gần đây nhất

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "latest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Latest = lat est —-> lát(lat) “em sẽ tới”(est) “muộn nhất”, anh thông cảm nhé.

wpDiscuz