land

land /lænd/ n. đất
# His land is very large. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "land"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

nhà ông LẤN Đất sang hẳn nhà tôi đấy

wpDiscuz