lamp

lamp /læmp/ n. đèn
# This lamp looks very lovely.

lamp

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "lamp"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hoctran
Guest

@ lamp nghe như ” lem”

Nếu chữ bị “lem” mực thì phải soi đèn mới đọc được.

Long Nguyễn
Guest

nhà gì lắm(lamp) đèn thế

Nhung Leng Keng
Guest

@Phòng tối quá nên khi làm (lam) phải bật đèn nhìn cho rõ ^^!

NgoHongNhung
Guest

@ LAM P: Có ánh Đèn LÀM Phòng ấm hơn trong mùa đông rét mướt nè

#My lamp is Led lamp. It is very good

wpDiscuz