know

know v. /nou/ biết
know

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "know"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@ bạn có biết là “khoá” (k) quần “hiện tại” (now) của bạn đang tuột # she doesn’t know your address 

Akashi Satoro
Guest

@ không ( ‘NOU’ ) BIẾT thì không được nói là không BIẾT, phải tìm cho đến khi BIẾT thì thôi ^^!

Nguyễn Hà Nam
Guest

/nếu bạn Không thể đạt được nó bây giờ(NOW) bạn phải biết rằng mình cần rèn luyện để đạt được nó trong tương lai

Phu Quach
Guest

Know = k now —> không(k) “biết” “bây giờ”(now) em có còn yêu anh nữa không.

wpDiscuz