knife

knife /naɪf/ n. con dao
# Use a sharp knife to cut the melon into sections.
knife

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "knife"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

knife -> nai. Con nai này vừa làm gãy con dao mới mua của tớ! ^^

Ta Van Ut
Guest

@ Kiếm (k) nhật (n) ít (i) phe (fe) dao cho người ta thấy.

wpDiscuz