journey

journey /ˈdʒəːni/ n. cuộc hành trình; chuyến đi
# He must be very tired after a long journey. 1

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "journey"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Dothimyduyen
Guest

Cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt của tôi không phải toàn hoa cỏ mà còn có nhưng thứ ZƠ (Jour) bẩn thui à, nhìn (Ni) ngứa mắt đến nỗi… phải nhắm tịt mắt mà đi!

wpDiscuz