job

job /dʒɒb/ n. công việc;nghề nghiệp
# What is your job?

job

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "job"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyentanloc
Guest

Steve JOB làm “nghề” bán Iphone

Sống Khát Vọng
Guest

j O B => Gì ông bạn? Công việc ra sao rồi? :D

wpDiscuz