itself

itself pron. /it´self/ chính cái đó; chính điều đó; chính con vật đó

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "itself"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Itself = là nó(it), “chính cái đó” đã hủy hoại “chính mình”(self).

Hoài Lê
Guest

Itself has bit me.

wpDiscuz