island

island n. /´ailənd/ hòn đảo

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "island"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ban Mai Sương
Guest

#Phu Quoc is the largest island in Vietnam.

tambkpro
Guest

ai- len là một hòn đảo rất lớn của đan  mạch. Một hòn đảo lớn.

 

Phu Quach
Guest

Island = is land —> “hòn đảo” là(is) cục đất(land) nổi trên biển. Hj

wpDiscuz