irritating

irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu; chọc tức

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz