inVolve

inVolve /ɪnˈvɒlv/ (v) liên quan


@ /ɪnˈvɒlv/ ~ in + vo; in = trong; vo ~ vỏ > cùng trong vỏ thì kiểu gì cũng liên quan tới nhau (ko là anh em, cũng là chị em ^^!)

inVolveMent /ɪnˈvɒlvmənt/ (n) sự tham gia
@ /ɪnˈvɒlvmənt/ ~ in + vo + mần > cùng trong vỏ, thì sau này mần (làm) gì cũng sẽ tham gia cùng nhau!

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "inVolve"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Khôi Nguyên
Guest

Cùng Trong vỏ thế nào cũng liên quan tới nhau. Ý tưởng anh quá hay ! :D

nhokcon
Guest

 ỈN biết cả Võ Lẫn Vẽ  liên quan đến trạng lợn

Vy Anh Hoàng
Guest

Cùng trong vỏ thì liên quan đến nhau. Hay ghê anh ạ!

Luc Binh
Guest

# Economics  involves Products, Marketing, Selling…ect.

diemphuong171
Guest

IN cái hình có người răng VÂU có vẻ không LIÊN QUAN.

Phu Quach
Guest

Involve = invite + solve —> “mời”(invite) luật sư ” giải quyết “(solve) những vấn đề “liên quan” đến vụ kiện.

wpDiscuz