inVesTor

/ɪnˈvestər/ (n) nhà đầu tư

investor

@ in ves tor > lấy tiền từ trong (in) áo vét (vest) rất to (tor) thì chỉ có thể là nhà đầu tư béo :D
# Small investors are hoping that the markets will improve.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "inVesTor"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyen luong
Guest

In-Ves-Tor 
IN : trong
ves >> vơ vét
tor>>> to
mấy lão giả danh “nhà đầu tư” để vào Trong công ty vơ Vét cho to cửa To nhà các lão ấy

hellodreams
Guest

i want to become a good investor in the future . I rich and happy because every people contribute me. Thank you for all good things.

TA123
Guest

@ Nhà đầu tư thật đẹp trong(IN) bộ VEST màu đỏ(OR).

wpDiscuz