inVestMent

/ɪnˈvest mənt/ (n) sự đầu tư

investion

@ in vest ment > lấy tiền từ trong (in) áo vét (vest) ra để mần (ment) chi? đó là sự đầu tư!
# Stocks are regarded as good long-term investments.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "inVestMent"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
t0cdai114
Guest

investment= IN cái áo VÉT(vest) cho người đàn ông (MEN) tên là T

đầu tư=4 đầu

IN cái áo VÉT(vest) cho người đàn ông (MEN) tên là T có 4 cái đầu nên rất khó in áo vest :v

wpDiscuz