inVest

/ɪnˈvest/ (v) đầu tư

invest

@ in vest > tiền trong (in) áo vét (vest) là để đầu tư :D
# He’s not certain whether to invest in the property market.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "inVest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Chhi HQ Kim
Guest

I want to invest

Anny Hồng Thắm
Guest

Invest:

Móc vào trong (in) túi áo, vơ vét (vest) ra 1 đống tiền để đầu tư!

Anny Hồng Thắm
Guest

I invest to the Fashion Company a big sum of money to support.

theringofhell
Guest

@nvst Nó Vẫn Sống Tốt với công việc đầu tư của mình.

#Now is a good time to invest in the supermarket

Trong Phamduc
Guest

đầu tư(INVEST) không chính đáng nên bị điều tra(INVESTigation)

wpDiscuz