intuitive

Intuitive /in’tju:itiv/ (adj) : có trực giác

@ Trong (in) tôi ( tui) có một cái tivi (tive) màn hình siêu mỏng, nó rất nhạy cảm nên tôi mới cho vào bụng, bởi thế tôi có trực giác tốt cực kì! ^^

# His wife is such an intuitive person I’ve ever known.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "intuitive"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Ngọc bích
Guest
Nguyễn Ngọc bích

@ intuitive có trực giác trong(in) túi(tui) đựng tivi(tive).

wpDiscuz