introduction

introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu; lời giới thiệu

introduction

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "introduction"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Introduction = in tro duc ti on —> trong(in) các trò(tro) chơi mang tính giáo dục(duc) giành cho lứa tuổi tí(ti) hon(on), “lời giới thiệu” thường ngắn gọn, dễ hiểu.

Nguyễn Hà Nam
Guest

INTernet được giới thiệu là con đường(ROad) nhanh nhất giúp con người đi đến nền giáo DỤC bằng công nghệ thông tin (informaTION)

wpDiscuz