intonation

IntoNation /,intou’neiʃn/ (n):  ngữ điệu.
Imagen 1
@ Into: vào; Nation: quốc gia.
Khi muốn vào một quốc gia mới thì phải học ngữ điệu nói của họ.

#  She spoke English with a Vietnamese intonation.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz