interpret

interpret v. /in’tз:prit/ giải thích

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "interpret"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Interpret = in ter p ret —> trong(in) tờ(ter) giấy khám bệnh có “giải thích” về việc bệnh nhân “lè lưỡi”(p) khi bị sốt rét(ret).

wpDiscuz