interest

interest /ˈɪntrəst/ n. sở thích
# His interests are philosophy and chess. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "interest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
theringofhell
Guest

@ntrst Nó Thề Rằng Sẽ Trở thành một tên ăn trôm. Đó là sở thích của nó.
Chess is my interest.

wpDiscuz