insulting

insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ; xỉ nhục


# shIN SĂN hai con TINH tinh đang lăng mạ nhau

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "insulting"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@không cẩn thận, con ‘ỈN’ ‘SA’ ‘L’ầy, bị con ‘TINH’ tinh LĂNG MẠ

wpDiscuz