inhabitant

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ n. dân cư
# Hanoi is the capital city of Vietnam with more than 6 million inhabitants. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "inhabitant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ n. dân cư

“Thiên hà bí ẩn” bắt đầu xuất hiện những CƯ DÂN li ti đầu tiên…

DINH HUU KHANH
Guest

@ Tôi ở trong (i) nhà (nha) dân nên bị kiến ba khoang cắn (bit) (ant).

wpDiscuz