indirectly

indirectly adv. /;indi’rektli/ gián tiếp

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "indirectly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

trong(IN) việc Đi(Di) rẽ(RE) trái, rẽ phải phải hết sức cẩn(C) thận(t) vì nếu không để ý sẽ rất dễ gây vỡ ly(ly) đây là gián tiếp gây ra chảy máu chân cho người khác.

wpDiscuz