increase

increase /ɪnˈkriːs/ v. tăng
# The number of participants increased this year. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "increase"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ trời nóng, cho vào (IN) 1 bụng Kem (CREAm) sẽ (SE) làm tăng thêm phần mát mẻ!!!
# I like eating cream when the temperature is increased.

Phu Quach
Guest

Increase = in cờ ri se —-> “in” vào lá “cờ” hình con chim “ri” sẽ(se) “tăng” tính hình tượng cho lá cờ.

wpDiscuz