including

including prep. /in´klu:diη/ bao gồm; kể cả

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "including"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

including = trong(in) “cái lu”(clu) “bao gồm” cả cái đinh(ding).

Yến
Guest

@ in- c- lu- ding :  sống TRONG  Cái LŨ quen rồi , bây giờ xây DINH THỰ làm gì cho tốn của , KỂ CẢ  có sẵn thì cũng chẳng thích đâu

Yến
Guest

@ AM- BUSH : ẤM quá , không ngời nằm trong BỤI GAI  lại khoái đến thế , quên cả chuyện j mình đang bị MAI PHỤC ! 

wpDiscuz