improvement

improvement n. /im’pru:vmənt/ sự cái thiện; sự cải tiến; sự mở mang

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz