improve

improve /ɪmˈpruːv/ v. cải tiến; trau dồi
# I am improving my English skills.

improve

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "improve"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hưng Tươi
Guest

“im pờ ru” = “Im pờ rồ” = “im” lặng sẽ giúp bạn cải tiến và “pờ rồ” kỹ năng lắng nghe.

Phu Quach
Guest

Improve = im  pro ve —-> “im” lặng “cải tiến” kỹ thuật sẽ giúp bạn “pro” về(ve) công nghệ.

wpDiscuz